Oferta

Kompleksowe wykonawstwo spawalnicze, izolacyjne oraz montaż

 • przemysłowe konstrukcje nośne;
 • silosy;
 • konstrukcje wsporcze;
 • konstrukcje dachów;
 • estakady rurociągów;
 • pomosty, balustrady, podesty;
 • hale przemysłowe;
 • prace stoczniowe;
 • wiaty;
 • podpory.

Wykonawstwo i montaż rurociągów

 • rurociągi zasilające (woda, powietrze i inne);
 • rurociągi przemysłowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia;
 • rurociągi technologiczne;
 • rurociągi dalekosiężne;
 • orurowanie zbiorników;
 • stacje redukcyjne;
 • rurociągi energetyczne;
 • rurowe wymienniki ciepła;
 • rurociągi oczyszczalni ścieków;
 • instalacje sprężonego powietrza i gazów przemysłowych;
 • instalacje wody gorącej (ciepłownie).

Spawanie i montaż zbiorników

 • zbiorniki pionowe, poziome;
 • zbiorniki ciśnieniowe;
 • zbiorniki magazynowe, silosy;
 • zbiorniki do czyszczenia instalacji metodą CIP;
 • zbiorniki dla przemysłu petrochemicznego, energetycznego;
 • zbiorniki dla przemysłu spożywczego: browarnicze, winiarskie, mleczarskie, do przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Prefabrykacja stalowych elementów konstrukcyjnych

Wydajność: 150 ton konstrukcji stalowych miesięcznie
Maksymalne wymiary jednego elementu: 4,5 m x 30 m x 4,5 m.

Prefabrykacja dotyczy:

 • konstrukcje wsporcze;
 • kraty pomostowe;
 • balustrady;
 • klatki schodowe;
 • kanały;
 • rurociągi;
 • wymienniki ciepła;
 • silosy;
 • kominy;
 • cyklony;
 • zbiorniki;
 • filtry;
 • klapy;
 • inne elementy montażowe.

Montaż linii technologicznych

 • instalacje systemów mycia w systemie Cleaning-in-Place (CIP);
 • transport produktu;
 • stacje uzdatniania wody;
 • linie produkcyjne.

Cięcie i spawanie stali czarnych i nierdzewnych

 • MIG (135/136/138);
 • MAG (135/136/138);
 • TIG;
 • PAW.

Remont, demontaż, modernizacja i relokacja

 • kotłów energetycznych;
 • spalarni śmieci;
 • cementowni;
 • oczyszczalni ścieków;
 • elektrociepłowni, ciepłowni;
 • zakładów chemicznych;
 • rafinerii;
 • mleczarni;
 • hal przemysłowych.

Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

 • serwis;
 • przeglądy;
 • konserwacje.

Skontaktuj się z nami!